• Tel: (९७७) ५५९०८००, / ५५९०८०१ / ५५९०२५४
  • info@vsdta.gov.np
  • भैसेपाटी, ललितपुर
४ असोज २०८०, बिहिवार

रोजगार अनुमति प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७३ को दफा ३१ संग सम्वन्धित बाधा अड्काउ फुकाउने सम्वन्धी विवरण

४ असोज २०८०, बिहिवार